Home                                                Eytje Reinders Feddema

Renje Scheltes
Halsema


/


Frouke Freerks


1-1-1666/
Kloosterburen
29-2-1732

Reinder Jacobs


/


Eltie Clasen


1-1-1685/


Freerk Ubbes

Usquert
1-1-1670/
Usquert
1-8-1735

Grietien Isebrants


1-1-1676/
Usquert?
1-1-1725Willem Renjes


/


Bouke Reinders

Usquert
1-1-1711/
Kloosterburen
4-2-1785

Ubbe Freriks


/


Eijtje Cornelis


/


Reinder Willems
Feddema

Oldenclooster
17-11-1736/


Trinje Ubbes

Enrum
1-10-1743/


Eytje Reinders Feddema Cloosterburen 7-6-1772/
X Leens 25-08-1820
Bernardus Reinjes Bos Uithuizen 22-8-1788/
X
Jan Jacobs /
X Den Hoorn 07-05-1797
Joannes Jacobs Bos Usquert 15-1-1775/
...1 Catharina Jans Bos Leens 12-4-1802/ Den Hoorn 15-1-1887

Documenten

Huizen


1772-........ Feddemaheerd