Home                                                Aegtje Sikkes

Sikke Sikkes


/


Trinje Albers


/


Aegtje Sikkes Rasquert 5-1-1737/
X Den Hoorn 31-10-1755
Harm Roelefs /
...1 Sitse Sixtus Cloosterburen 4-5-1756/

Documenten

Huizen