Home                                                Julle Jans Halsema

Jan Geerts
Halsema

Kloosterburen
1-1-1700/

1-1-1744

Aagje Julles


/
Rottum
3-11-1830

Freek Willems
Boelens

Kloosterburen
1-1-1690/
Kloosterburen
7-8-1738

Catharina Scheltes
Halsema

Kloosterburen
1-1-1695/
Kloosterburen
1-1-1750

Jacob
Duurts


/
Bedum

Aagtje
Harms


/
Bedum
1-1-1760Julle Jans
Halsema

Kloosterburen
20-11-1730/
Kloosterburen
19-2-1802

Elizabeth Freeks
Boelens

Oldenklooster
21-10-1731/
Kloosterburen
6-7-1784

Harm Jacobs
Raamsema

Bedum
20-12-1720/
Bedum
1-1-1775

Aafke Ockes

Bedum
7-1-1739/
Bedum
24-3-1803

Jan Julles
Halsema

Kloosterburen
19-8-1756/
Eenrum
27-12-1835

Aagje Harms
Raamsma

Bedum
13-7-1758/
Eenrum
25-11-1826

Julle Jans Halsema Cloosterburen 9-1-1787/ Mensingeweer 14-4-1832
X Leens 10-06-1815
Aafke Ites Poelma Mensingeweer 15-3-1797/ Mensingeweer 17-7-1853
...1 Ite Julles Halsema Mensingeweer 24-4-1816/ Eenrum 17-8-1874
...2 Aagtje Julles Halsema Mensingeweer 25-7-1818/ Mensingeweer 4-5-1823
...3 Jan Julles Halsema Mensingeweer 9-11-1820/ Wehe 6-11-1857
...4 Aagtje Julles Halsema Mensingeweer 3-8-1823/ Mensingeweer 11-1-1831
...5 Willem Julles Halsema Mensingeweer 13-2-1826/ Mensingeweer 20-2-1826
...6 Wilhelmus Julles Halsema Mensingeweer 18-1-1827/ Mensingeweer 28-1-1827
...7 Theodora Julles Halsema Mensingeweer 2-6-1828/ Groningen 18-11-1880
...8 Aagtje Julles Halsema Mensingeweer 20-5-1831/ Groningen 16-6-1904

Documenten

Halsema boek p 54
Huw akte Leens 1815-16
Ovrl akte Leens 1832-22
Halsemaboek p 54

Huizen


1826-1832 Matthenesserweg 3, Mensingewee