Home                                                Friedrich Louis RoseFriedrich Louis Rose /
X Sneek 12-05-1878
Ruurdtje Bijvoets Wymbritseradeel 24-9-1834/ Sneek 10-4-1919

Documenten

Huizen