Home                                                Jacobus Bijvoets

Adrianus Pieters
Bijvoets

Neerpelt (B)
21-4-1765/
IJlst
24-2-1839

Ruurdje Jans
Kooten

Wartena
16-1-1773/
IJlst
8-4-1827

Arend Geerts
van der Beek


1-1-1782/
Workum
24-9-1814

Sjoukjen Martens
Bakker

Workum
1-1-1792/


Jacob Adriaan
Bijvoets

IJlst
25-1-1804/
Sneek
27-1-1877

Marijke Arends
van der Beek

Workum
28-2-1810/
Sneek
3-11-1858

Sipke S.
Draisma


/


Jacoba
Zwart

Hindeloopen
17-9-1828/
Franeker
10-6-1916

Petrus Jacobs
Bijvoets

Sneek
11-1-1849/
Sneek
17-6-1935

Anke Sipkes
Draisma

Bolsward
23-2-1844/
Sneek
9-5-1883

Jacobus Bijvoets Sneek 15-1-1880/ Utrecht 2-12-1898

Documenten

Huizen