Home                                                Reinder Willems Feddema

Schelte
Rinjes


/


Trijntje Jansen


/


Freerk


/


Anje


/


Renje Scheltes
Halsema


/


Frouke Freerks


1-1-1666/
Kloosterburen
29-2-1732

Reinder Jacobs


/


Eltie Clasen


1-1-1685/


Willem Renjes


/


Bouke Reinders

Usquert
1-1-1711/
Kloosterburen
4-2-1785

Reinder Willems Feddema Oldenclooster 17-11-1736/
X Den Hoorn 26-10-1764
Trinje Ubbes Enrum 1-10-1743/
...1 Willem Reinders Feddema Kloosterburen 27-3-1766/ Kloosterburen 8-11-1804
...2 Ubbe Reinders Feddema Cloosterburen 23-3-1768/
...3 Eytje Reinders Feddema Cloosterburen 7-6-1772/
...4 Jacobus Reinerus Cloosterburen 15-9-1774/
...5 Jacobus Cloosterburen 4-2-1776/
...6 Frerik Cloosterburen 29-5-1778/
...7 Jacobus Cloosterburen 4-10-1779/
...8 Rense Cloosterburen 12-11-1780/

Documenten

Huizen


1736-........ Oldenklooster
1731-1744 Feddemaheerd