Home                                                Inskje Herres Faber

Herre Jelles
Faber


/


Hinke Jans
Terpstra


/


Inskje Herres Faber Tzummarum 1-1-1805/
X Franeker 26-04-1829
Jacobus Johannes de Faber /
...1 Herre Jacobus de Faber Herbaijum 1-1-1835/

Documenten

Huw akte: Franeker 1829-0010

Huizen