Home                                                Herre Jacobus de Faber

Johannes Pieters
de Faber


/


Maria Jacobs
Hiemerda


/


Herre Jelles
Faber


/


Hinke Jans
Terpstra


/


Jacobus Johannes
de Faber


/


Inskje Herres
Faber

Tzummarum
1-1-1805/


Herre Jacobus de Faber Herbaijum 1-1-1835/
X Franeker 28-07-1867
Sybrigje Lieuwes van der Vleugel Franeker 1-1-1846/
...1 Marijke de Faber Franeker 28-4-1868/
...2 Ynskje de Faber Franeker 3-7-1870/ Sneek 5-6-1906
...3 Sytske de Faber Franeker 8-10-1872/
...4 Jacoba de Faber Franeker 2-3-1875/
...5 Regina de Faber Franeker 13-10-1876/
...6 Jacobus de Faber Franeker 6-2-1879/

Documenten

Huw akte: Franeker 1867-0053

Huizen