Home                                                Trijntje Annes van der MeerTrijntje Annes van der Meer /
X
Jan Lolles Slippens /
...1 Jeltje Slippens Bolsward 31-7-1858/ Breda 19-12-1938

Documenten

Huizen