Home                                                Willem Renjes

Rinje
Tammes


/


Jemme


/
Schelte
Rinjes


/


Trijntje Jansen


/


Freerk


/


Anje


/


Renje Scheltes
Halsema


/


Frouke Freerks


1-1-1666/
Kloosterburen
29-2-1732

Willem Renjes /
X Den Hoorn 01-11-1727
Bouke Reinders Usquert 1-1-1711/ Kloosterburen 4-2-1785
...1 Reiner Willems Oldenclooster 20-9-1728/
...2 Reinder Willems Oldenclooster 12-2-1730/
...3 Vrouke Willems Oldenclooster 5-4-1731/
...4 Vrouke Willems Oldenclooster 19-7-1733/
...5 Reinder Willems Feddema Oldenclooster 17-11-1736/
...6 Veronica Willems Oldenclooster 10-3-1738/ 1-1-1798

Documenten

Huizen


1731-1741 Feddemaheerd