Home                                                Jantien GeertsJantien Geerts 1-1-1620/ Groningen 1-1-1673
X Groningen 01-01-1640
Enno Luirts Boelens Kloosterburen 4-1-1614/ Groningen 8-1-1698

Documenten

Huizen