Home                                                Fokeltje Pieters

Pieter Rewincx


/


Aeltien Julles


/


Fokeltje Pieters Zeerijp 1-1-1625/ Kloosterburen 1-1-1671
X 01-01-1655
Willem Luirts Boelens Kloosterburen 1-1-1623/ Kloosterburen 1-1-1693
...1 Aaltje Willems Feddemaheerd 24-6-1658/ Westerwijterd 24-6-1730
...2 Harmentien Willems Den Ham 1-1-1660/ Den Ham 1-1-1715

Documenten

Huizen


1655-1671 Feddemaheerd